Till hands när det krävs.

Vi vet hur viktig en god affärsrelation är och har därför som ambition att våra klienter även fortsättningsvis skall kunna göra affärer med sin kund. Auktoritet Inkasso kommer in som din samarbetspartner när dina kunder inte betalar i rätt tid.

Vi kommer att flytta till nya lokaler den 2016-12-09 och kommer därför att hålla kontoret stängt under hela dagen.

Maila gärna in ert ärende till info@inkasso.se eller info@fakturaservice.se. Vi öppnar igen kl 09.00 på måndag den 2016-12-12.