Till hands när det krävs.

Vi vet hur viktig en god affärsrelation är och har därför som ambition att våra klienter även fortsättningsvis skall kunna göra affärer med sin kund. Auktoritet Inkasso kommer in som din samarbetspartner när dina kunder inte betalar i rätt tid.